TalkEnglish Logo

Vocabulary Frequency

2000'i aşkın ücretsiz kelime dağarcığı dersi bulunmaktadır. Aşağıdaki liste kullanım sıklığına göre sıralanmıştır. İngilizce'de en sık kullanılan sözcük 'the'dır. Ancak artikeller, bazı edatlar, bağlaçlar ve 'is, am, are' gibi fiiller için kelime dağarcığı derslerine sahip değiliz. Bu sözcükler de sıkça kullanılmakta olup ayrı olarak çalışılmalı ve kavranmalıdır.

    
(1) The (def. art.)
(5) A (indef. art.)
(5) A (n)
(8) You (pro)
(9) Are (v)
(10) For (prep)
(11) That (pro)
(13) It (pro)
(14) As (adv)
(14) As (conj)
(15) Be (v)
(16) On (prep)
(16) On (adv)
(16) On (adj)
(17) Your (adj)
(18) With (prep)
(19) Can (v)
(19) Can (n)
(20) Have (v)
(21) This (pro)
(21) This (adj)
(22) An (indef. art.)
(23) By (prep)
(23) By (adv)
(24) Not (adv)
(25) But (conj)
(25) But (prep)
(26) At (prep)
(27) From (prep)
(28) I (pro)
(29) They (pro)
(30) More (adj)
(30) More (adv)
(31) Will (n)
(32) If (conj)
(33) Some (adj)
(33) Some (pro)
(34) There (adv)
(34) There (n)
(34) There (pro)
(35) What (pro)
(35) What (adv)
(35) What (adj)
(35) What (int)
(36) About (adv)
(36) About (prep)
(36) About (adj)
(37) Which (adj)
(37) Which (pro)
(38) When (adv)
(38) When (conj)
(40) Their (adj)
(41) All (adv)
(41) All (n)
(41) All (pro)
(41) All (adj)
(42) Also (adv)
(43) How (adv)
(43) How (conj)
(44) Many (adj)
    

Sözcüğün yanındaki parantez içindeki sözcük tipi, onun nasıl bir sözcük olduğunu bilmenizi sağlar. Listenin sonunda birçok sözcük için benzer derecelendirme mevcuttur. Çünkü birçok sözcük benzer sıklık derecesine sahiptir.