TalkEnglish Logo

R Harfiyle Başlayan Kelime Dağarcığı Dersleri

R harfiyle başlayan toplam 134 adet kelime dağarcığı dersi bulunmaktadır. Bu harfle başlayan tüm kelime dağarcığı derslerini görüntülemek için bir harf seçin veya o dersi çalışmak için bir sözcüğün üzerine tıklayın.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Race (v)(n)Radio (n)Rain (v)(n)
Raise (v)(n)Range (v)(n)Rare (adj)
Rarely (adv)Rate (v)(n)Rather (adv)
Ratio (n)Raw (adj)Reach (v)(n)
React (v)Reaction (n)Read (v)(n)
Readily (adv)Reading (n)Ready (adj)
Real (adj)Realistic (adj)Reality (n)
Realize (v)Really (adv)Reason (n)(v)
Reasonable (adj)Receive (v)Recent (adj)
Recently (adv)Reception (n)Recipe (n)
Recognition (n)Recognize (v)Recommend (v)
Recommendation (n)Record (v)(n)Recording (n)
Recover (v)Red (adj)Reduce (v)
Refer (v)Reference (n)Reflect (v)
Reflection (n)Refrigerator (n)Refuse (v)
Region (n)Register (n)(v)Regret (v)(n)
Regular (adj)Regularly (adv)Relate (v)
Related (adj)Relation (n)Relationship (n)
Relative (adj)(n)Relatively (adv)Relax (v)
Release (v)(n)Relevant (adj)Relief (n)
Relieve (v)Rely (v)Remain (v)
Remaining (adj)Remarkable (adj)Remember (v)
Remind (v)Remote (adj)Remove (v)
Rent (v)(n)Repair (v)(n)Repeat (v)(n)
Replace (v)Replacement (n)Reply (v)(n)
Report (v)(n)Represent (v)Representative (adj)(n)
Republic (n)Reputation (n)Request (n)(v)
Require (v)Requirement (n)Research (n)(v)
Reserve (v)(n)Resident (n)(adj)Resist (v)
Resolution (n)Resolve (v)Resort (n)
Resource (n)Respect (n)Respond (v)
Response (n)Responsibility (n)Responsible (adj)
Rest (v)(n)Restaurant (n)Result (n)(v)
Retain (v)Retire (v)Return (v)(n)
Reveal (v)Revenue (n)Review (n)(v)
Revolution (n)Reward (n)(v)Rice (n)
Rich (adj)Ride (v)(n)Right (adj)(adv)(n)(v)
Ring (n)(v)Rip (v)(n)Rise (v)(n)
Risk (n)(v)River (n)Road (n)
Rock (n)(v)Role (n)Roll (v)(n)
Roof (n)Room (n)Rope (n)
Rough (adj)Roughly (adv)Round (adj)(n)(v)
Routine (n)(adj)Row (n)(v)Royal (adj)
Rub (v)(n)Ruin (n)(v)Rule (n)(v)
Run (v)(n)Rush (v)(n)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z